Vernieuwd bestuur voor De Sluiter

Het bestuur van Fotoclub De Sluiter is vernieuwd. Marcel Ohlenforst werd op 11 september benoemd tot voorzitter en Jack Berkx als bestuurslid. Op woensdag 30 september kwam het bestuur bij elkaar om de taken verder te verdelen. Dat is gelukt en ziet er als volgt uit:
Marcel Ohlenforst: voorzitter
Marjan van der Heijden: secretaris
Pieter Daems: penningmeester
Martijn Droog: algemeen bestuurslid
Jack Berkx: algemeen bestuurslid

Heb je vragen over Fotoclub De Sluiter. Neem dan gerust contact op via één van de bestuursleden of via desluiter@gmail.com.