Contact

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Marcel Ohlenforst 0475 – 465682  
Secretaris Marjan van der Heijden 06-52343426  
Penningmeester Pieter Daems    
Bestuurslid Martijn Droog    
Bestuurslid Jack Berkx    

Inschrijfnummer bij Kamer van Koophandel Noord en Midden-Limburg nr. 40176299.
Ons banknummer NL54 RBRB 0777 9361 51 t.n.v. Fotoclub de Sluiter, te Maasbracht.

Ons clublokaal
“Zalencentrum De Spil”, gelegen aan de  Suikerdoossingel 55-57, 6051 HN Maasbracht tel: 0475-466202.
De club-avonden zijn iedere tweede en vierde vrijdag van de maand, aanvang 20.00 uur.
Voor meer details verwijzen wij u naar het menu onderdeel  “jaarprogramma” op deze site.
 
 
Fotobond

Fotoclub de Sluiter is aangesloten bij de landelijke fotobond, officieel de Bond voor Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen (BNAFV) .
Zie hier voor meer informatie over de landelijke Fotobond.

Zie hier voor meer informatie over de Fotobond, Afdeling Limburg.

Voor alle vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze secretaris (via het mailadres desluiter@gmail.com).