Geschiedenis

Op initiatief van Jo Schuren en Michel Savelkoul is Fotoclub De Sluiter gestart in 1980. De eerste tekenen van de vereniging waren er al in april, de officiële vastlegging van de vereniging bij de notaris en de Kamer van Koophandel vond plaats op 5 december 1980. De vereniging startte met 13 leden. Aanvankelijk wat onwennig, maar al gauw, na wat contact met andere fotoclubs uit de omgeving, werd de draai gevonden en werd er meer structuur gebracht in de bijeenkomsten.

Natuurlijk is alle begin moeilijk en dat gold ook voor fotoclub De Sluiter. Aftasten en veel kijken naar andere verenigingen leidde al gauw tot enig succes. De foto’s werden beter en de presentatie werd verzorgder. Er was binnen korte tijd sprake van een ‘echte’ fotoclub. Een heuse expositie kon dus niet uitblijven. Een expositie die toch, zeker naderhand gezien, heel belangrijk is geweest voor de fotoclub. Nieuwe leden kwamen. Nieuwe inzichten staken voorzichtig de kop op.

De grote omslag

Deze vond plaats in de jaren 1988 en 1989. Jonge mensen waren lid van de club. Mensen met meer durf en een frisse kijk, zodat de reeds in gang gezette nieuwere ideeën meer kans kregen.

Het experiment

Foto’s met geheel eigen kijk op dingen en zaken kwamen op de plank. Modellen fotografie. Modellen met aangesneden gezichten. Abstracte foto’s. Alles raakte in een stroomversnelling. Natuurlijk was niet iedereen blij met deze ontwikkeling. Toch was er wel het nodige respect en begrip voor de nieuwere inzichten en kijk. Andere standpunten en andere verlichtingsgedachten werden uitgevoerd. Kortom ‘Het Experiment’ kreeg vaste grond onder de voeten. Beelden werden onscherp. Bewegingsonscherpte werd herondekt als middel tot expressie. Onscherpte ontstond opnieuw als uitdrukkingsmiddel. Veel fraais kwam ‘op de plank’.

De revolutie

Natuurlijk bleef e.e.a. niet onopgemerkt voor andere clubs. Er werd naar buiten getreden met het nieuwere werk. De zaal gonsde. De commentaren waren niet van de lucht. De revolutie leek ontketend. DIT KON TOCH NIET ZOMAAR!! Er werden regels overtreden EN er ontstonden steeds meer boeiende foto’s en dia’s. Dit alles heeft geresulteerd in tot nu toe drie geweldige exposities. Exposities van zowel foto’s en diashow in overvloei. Exposities die van zich deden spreken. Diashows in heuse overvloei met schitterende muziek. De betreffende beelden werden zeer nadrukkelijk geselecteerd zodat in die overvloei vele nieuwe boeiende beelden ontstonden. Dit was eigenlijk nog nooit zo vertoond in het Limburgse.

De voorlopige climax

De voorlopige climax vond plaats in de laatste expositie van 1997. Het kerkje in Stevensweert was als expositieruimte ingericht. Dia’s werden gedraaid in overvloei. Een aparte droomwereld werd gecreëerd. Samen met de muziek ontstond een psychedelische sfeer. Heel apart en boeiend, spannend en intiem. Samen met de foto’s welke van uitzonderlijk niveau en klasse waren werd er een expositie gecreëerd welke haar weerga niet had en nog niet heeft. Het was niet eenmalig. In november 2005 hebben we ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze club weer een expositie in het Witte Kerkje te Stevensweert gehouden. Ook deze keer was het een succes.

Fotoclub De Sluiter heeft zich op meerdere manieren laten zien de afgelopen 40 jaar. Zo hebben veel jaren zo’n 40 foto’s in het gemeentehuis gehangen die elk jaar werden gewisseld. Ook heeft meer dan 11 jaar in de plaatselijke Bibliotheek een 15 tal foto’s hangen welke iedere maand werden gewisseld. De eerste exposities vonden plaats in Het toenmalige jeugdhuis. Maar ook in het RK Schippersinternaat (2x), in grote zaal en in de bovenzaal van de Spil, in het protestants kerkje (4x, laatste keer in 2010) en in de Kosterie (2013) in Maasbracht.

Het heden

Zo is fotoclub De Sluiter geworden tot een fotoclub die een voortrekkersrol speelt in de vernieuwing en daarmee natuurlijk, hoe kan het anders, naast heel veel waardering ook veel weerstand ontmoet. Toch is fotoclub De Sluiter niet alleen een club waar alleen ‘moderne’ fotografie wordt bedreven en waar geen waardering zou zijn voor de meer traditionele manier van fotograferen. Fotoclub De Sluiter is een club waar iedereen welkom is. Waar voor iedere vorm van fotografie waardering is; voor natuurfotografie zowel als voor architectuurfotografie. Voor klassieke modellenfotografie alsook voor sociale fotografie. Ieder kan zijn weg gaan. Ieder moet die weg zelf zoeken en vinden. Ieder moet zich daar de tijd voor nemen. Fotoclub De Sluiter is een club voor iedereen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de ander. Voor iedereen die waardering heeft voor de ander. Voor iedereen die de ander respecteert en vrij laat. Vrij laat in zijn of haar manier van fotograferen. Zo is fotoclub De Sluiter een club die vol vertrouwen het nieuwe millennium in is gegaan.