Vernieuwd bestuur FC De Sluiter

Gedurende de jaarvergadering op vrijdag 9 maart is een onder andere gesproken over het bestuur. Door de herverkiezing van Jos Joosten als voorzitter en het benoemen van Pieter Daems en Martijn Droog als bestuursleden, is het bestuur van Fotoclub De Sluiter compleet.

Hanny Droog-Puts heeft zes jaar de taak van penningmeester op zich genomen. Ze heeft het stokje doorgegeven aan Pieter Daems.

Het bestuur bestaat daarmee uit de volgende personen:
Jos Joosten, voorzitter
Marcel Ohlenforst, secretaris
Pieter Daems, penningmeester
Martijn Droog
Marjan van der Heijden

Bestuur FC De Sluiter